Мамбет Бөдөшов: Падышабыз өзү суранып Рахмановтун астына жөрмөлөп барып жаткан жери жок

«Атаңды өлтүргөнгө энеңди алып бер» -дейт Кыргызымда,ырас энеңди алып бере койбоссуң,кыйыр түрдө түшүнө келсек бул жерде кечиримдүүлүктү даңазалоо болуп жатпайбы!

Кара башына көрүнгүр Эмомали Рахмановко КудайТаалам өз жазасын берери шексиз!

«Бектер кетет бел калат»,Кудай кошкон кошуна караламан Тажик эли калат!

Биз ушуну ойлогонубуз абзел!…

Падышабыз өзү суранып Рахмановтун астына жөрмөлөп барып жаткан жок,антип эч качан барбасы бештен белгилүү.
Анын үстүнө бети күйүп калган Эмомали Кыргызстанга келе да албайт,мындайча айтканда духу жетпейт.

«Келип кетиңизчи»-деп өтүнүү менен Рахманов өз күнөөсүн мойнуна алганын билдирип жатат,дөөгүрсүнгөн немеге бул өтүнүч оңойго турбагандыр.?…

Падышабыз Жапаров Садыр Нуркожоевичке чың ден соолук,кажыбас кайрат,КЕМЕНГЕРЛИКТИ каалаймын!

«АЛГА САДЫР «!САДЫР!САДЫР!САДЫР!….

Читайте также:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.